top of page

Projecten

In 2017 hebben we 2 studenten van de Landbouw Hogeschool in Wageningen uitgezonden om een onderzoek te doen naar manieren  waarop wij de dorpen kunnen helpen naar een hoger levensstandaard.

Bouw van een school

In beide dorpen willen wij een school bouwen. Op dit moment zijn ze in beide kerkgebouwen al een school gestart met wat klassen. Dit is een initiatief van ouders omdat zij het onderwijs op de scholen slecht vinden, ze zitten daar met 100 kinderen in de klas en geen materialen, geen maaltijd.
Wij willen beide dorpen helpen met een schoolgebouw en vragen van de bevolking zelf dat zij het onderwijssysteem zelf organiseren. Wij hebben bij andere organisaties teruggevraagd dat dit goed te doen is voor henzelf. Ze kunnen een schoolvergoeding vragen die voor de meesten betaalbaar is. Ons doel is om deze dorpen zoveel mogelijke zelfvoorzienend te maken, en dat is de reden voor ons, dat wij geen sponsorproject gaan starten met schoolkinderen.
maar betekent wel dat we per school 60.000 euro nodig hebben om dit te kunnen realiseren. Dit is een groot bedrag maar wij geloven en vertrouwen dat God gaat voorzien.
Helpt u mee?

image.png

Medische savinggroups

Wij hebben al 5 medische savinggroups geformeerd. Zo’n groep houdt in, dat er vanuit de stichting 1250 euro (dit is 5 Million Ugandese Shilling) gedoneerd wordt. Vanuit deze groep kunnen mensen geld lenen waarmee ze een kleine business kunnen starten en vanuit de opbrengst daarvan hun gezin onderhouden. Deze lening betalen zij binnen een jaar terug, tegen een rente van 10%. Van deze rente worden nieuwe leningen verstrekt maar ook kinderen met ernstig medische problemen geopereerd. Deze groepen functioneren onder Oegandese leiders.


Graag willen wij meerdere savinggroups starten.

Helpt u mee?

image.png

Hulp aan weduwen , wezen en arme gezinnen

Dit doen we al vanaf het begin op diverse manieren.
Waar nodig delen we voedselpakketten , matrassen of medicatie uit.
Verder hebben we een aantal huisjes opgeknapt en zijn we nu op zoek op welke manier we ze duurzaam kunnen helpen, bijv dmv het geven van land, een kleine business of planten/bomen.

Ook zijn er een aantal ondernemers, boeren die we willen helpen hun plan uit te werken, omdat zij met de winst de armen en onderdrukten willen opvangen en helpen.

IMG_9033.jpg

Joseph storehouse

Een van hun aanbevelingen was om een voorraadschuur te bouwen, en producten van het land op te kopen, en deze voor 3 maanden op te slaan en met winst te verkopen.

In 2022 was de storehouse klaar, en zijn we gestart met de in- en verkoop.
Helpt u mee om dit project voort te zetten?
Er moet maandelijks salaris betaald worden aan een team, en daarbij hebben we geld nodig om producten op te kopen.

image.png

Medische outreach

Jaarlijks wordt er in ieder dorp een medische outreach georganiseerd. Wij huren dan een Oegandees medisch team in, die wij salaris geven voor die dag, en kunnen alle inwoners van de dorpen en omgeving een gratis consult ontvangen en de nodige medicatie. Op deze manier kunnen wij voor 2 euro pp iemand medische hulp bieden.

medische outreach.jpg

Dierenproject

Vanaf het begin worden geiten, koeien of kippen gedoneerd aan een weduwe of wees, onder de voorwaarde dat zij bij de eerste worp het jong weggeven aan een andere weduwe of wees. Deze dieren worden geregistreerd en de gift wordt in een contract weggeschreven.

U kunt sponsoren:

Een koe voor 250 euro
Een geit voor 50 euro
En een kip voor 6 euro

image.png

bijbelstudie

We ondersteunen beide kerken in de dorpen Lale en Agule.
We spreken daar, geven onderwijs, en organiseren een Alpha cursus. Daarnaast laten we de Jezus film zien in andere dorpen om zo het evangelie te verspreiden.
Voor dit project willen wij het Alpha materiaal sponsoren, en de kerk voorzien van stoelen en geluidspparatuur.
De Alpha boekjes hebben we laten vertalen in de stammentalen Ateso en Kuman.

IMG_3858_Original.jpg
image.png

Bezoek van de gevangenis, het ziekenhuis en de scholen

Wij bezoeken deze plekken om de liefde van Jezus te delen, we spreken op deze plekken en bemoedigen ze met een kleine attentie en met het woord en gebed.


De gevangenen krijgen bijna nooit bezoek en het verandert mensenlevens door hen te bezoeken.
Dat geldt ook voor de patienten in het ziekenhuis, we hebben oog voor ze, en bidden voor genezing en op de kraamafdeling krijgen de kraamvrouwen een klein kadootje en zegenen we de pasgeboren babys.
De scholen ondersteunen we met schriften, pennen en soms met een lekkernij. Verder zijn we bezig met een naaiproject, en hebben we pakketjes gemaakt met wasbaar maandverband voor de meisjes op school . we bieden deze aan voor een kleine prijs en dit kan ervoor zorgen dat de meisjes ondanks hun menstruatieperiode wel naar school kunnen.

image.png
20230222_164858_Original.jpg

Bouw dak van de kerk Lale

In Lale hebben we een dak op de kerk gebouwd met elkaar. Dit was een van de eerste projecten waarmee we gestart zijn.

Waterput agule

Water is levensreddend. Er overleden mensen, doordat er geen schoon drinkwater in Agule was. En daarom hebben we hier als eerste een waterput geslagen.

waterput.JPG
image.png
bottom of page