top of page

Koptekst 2

ANBI

Hoe komen wij aan onze financiën?

Stichting het Nieuwe Leven wil zoveel mogelijk zelfstandig functioneren, dat wil zeggen zo min mogelijk met subsidies werken omdat dit vaak ook voorwaarden schept. Wij krijgen onze inkomsten door vaste sponsors en eenmalige gifte n.a.v. onze nieuwsbrief. Ons vermogen wordt zoveel mogelijk gelijk gebruikt in o.a. Oeganda en staat verder op de rekening van de stichting.

Wij keren geen salarissen of beloningen uit zodat alles ten goede komt van de projecten. 

Deze voorwaarden kunnen ervoor zorgen dat we niet meer in alle vrijheid volgens onze roeping en visie kunnen functioneren en die vrijheid willen we wel graag behouden. Dat wil wel zeggen dat we financieel voor afhankelijk zijn van giften. We weten dat deze stichting Gods werk en plan is, dus geloven we ook dat Hij ons nooit in de steek zal laten, ook niet op financieel gebied. 

Wij hopen dat u na het lezen van onze website, bewogen bent geraakt voor dit werk wat wij mogen doen in Zijn koninkrijk en dat u mee wilt helpen door voor ons te bidden maar ook financieel wilt ondersteunen. Dit kan door een eenmalige gift maar u kunt ook vriend worden van onze stichting door maandelijks een vast bedrag over te maken.

U kunt uw éénmalige gift overmaken aan:

Stichting het Nieuwe Leven
Rekeningnummer: NL 23 INGB 0006 2565 91

ANBI RSIN:  853420300

De belastingdienst heeft ons erkend als een Algemeen Nut Beogende Intelling (ANBI), daarom zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

bottom of page