Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven


Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het Nieuwe Leven

Wat is cleansingstream?

Cleansingstream is een interkerkelijk organisatie die de bediening van reiniging, heiliging en bevrijding van mensen tot doel stelt.
Cleansingstream richt zich op samenwerking met kerken en gemeenten zodat deze bediening zich ook kan ontwikkelen binnen eigen gemeente.


Cleansing Stream Nederland

Heeft als doel:
1) Het organiseren van de basiscursus (fundamentencursus)
2) Het geven van CD-trainingen (coach training)

Wat houdt de basiscursus in?

Doelgroep:
voorgangers, kerkenraadsleden en pastorale medewerkers en gewone gemeenteleden

Duur:
* tijdsbestek van zes maanden
* vijf dagdelen onderwijs met tussenpozen van een maand, huiswerk en leesopdrachten
* tussen het vierde en het vijfde onderwijsblok vindt een retraite-weekend plaats

Onderwerpen van de hoofdonderwijsblokken:

1) Wandelen in de Geest
Gestructureerd onderwijs om de cursist te leren leven onder leiding van de Heilige Geest.
2)
Toewijding
Het opruimen van afgoden, die tussen de mens en de heerschappij van Jezus over zijn leven staan
3)
Woorden; zegen of vloek
Onderwijs gericht op het zien en begrijpen van de kracht die onze woorden hebben,
opdat mensen leren een persoon te worden die zegent en niet vervloekt
4)
Reiniging; vrij na overwinning
Focus op de samenwerking met God de Vader om aan herstel en vrijheid in ons eigen leven te werken
5)
Jagen naar het doel

Dit onderwijsblok wordt gegeven na het plenaire retraiteweekend en stimuleert om te blijven wandelen
in de genezing en bevrijding welke is ontvangen gepaard aan het uitstrekken naar meer van God

Verder wordt de basiscursus nog aangevuld met 8 studies op audio-cd

Het retraiteweekend:
Dit weekend start op vrijdagmiddag en duurt tot zaterdagavond. In dit weekend worden er diverse onderwerpen behandeld in korte blokken onderwijs, afgewisseld met tijden van gebed.

De onderwerpen van het onderwijs zijn o.a.:
- Afwijzing
- Schuld, schaamte en veroordeling
- Weg naar reinheid (sexuele zonden, negatieve zielsverbintenissen)
- Misbruik, genezing van beschadigde emoties
- Boosheid, woede
- Angsten
- Occultisme enz.