Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven


Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het Nieuwe Leven

Vriend van het nieuwe leven

Zoals u weet, is "Stichting Het Nieuwe Leven" afhankelijk van giften.
Naast een eenmalige gift, kunt u ook lid worden van de vriendenclub van het nieuwe leven.
Dit houdt in dat u ons werk steunt voor een jaarlijks of maandelijks bedrag.

Door deze vaste inkomsten kunnen wij ons beleidsplan voor de komende tijd vaststellen en onze doelen realiseren.

Het zou geweldig zijn als u ons op deze manier zou willen steunen.
We geloven dat God voor ons zorgt en Hij zegene u.

Heeft u interresse om vriend van "Stichting Het Nieuwe Leven" te worden, dan kunt u ons een
mailen, en ons het periodieke bedrag doorgeven.

Onze bankgegevens zijn:


Stichting Het Nieuwe Leven

Iban:  NL 23 INGB 0006 2565 91