Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven


Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het Nieuwe Leven

Het woord "Dopen"

De oorsprong van de doop.

Het doopformulier

Dopen toen tot nu

Wanneer kinderen overlijden wat dan?

Dopen als Joods ritueel bij de Mikva

Wat betekent de doop?

artikel 34 van de Geloofsbelijdenis

Zondag 27 van de Catechismus

Waterdoop en vervulling met de Heilige Geest


Vragen rond de "DOOP"

Is besprenkeling voldoende?

Kinderdoop of Geloofsdoop?

Als kinderen nooit volwassen worden?

Werden de 3000 op de 1e Pinksterdag ondergedompeld?

Wie werden bij de "huis" dopen gedoopt?

Kinderdoop-belijdenis en dan alsnog onderdompelen?

Getuigenissen