Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven


Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het Nieuwe Leven

                

            Voorletter       :                                         Naam :

             Achternaam  :
      
                       Adres  :

                 Postcode  :                                Woonplaats : 

        Telefoon (vast)  :

    Telefoon (mobiel)  :

             Email adres  :

       Extra informatie  :


   Akkoord verklaring :           Als je je opgeef voor een aktiviteit dan is dat meestal gratis. Als wij reserveren

                                              en met minder personen komen, brengt dit vaak wel kosten met zich mee voor

                                              hen die er niet zijn. Als je hebt door gegeven dat je mee gaat en toch niet kan

                                              en het brengt voor ons kosten met zich mee dan zal er een vergoeding

                                              gevraagd worden.  Alle activiteiten zijn voor eigen risico.

                                              Ook geeft u toestemming dat beeld materiaal mag worden gebruikt voor de

                                              website en andere promotie doeleinden van stichting Het Nieuwe Leven. Ook

                                              mijn gegevens mogen opgeslagen worden en worden gebruikt voor de doelen

                                              van de stichting.