Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven


Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het Nieuwe Leven

Oeganda   (info)

Pastor Richard

"Oeganda heeft ons hart geraakt"


In januari 2014 mochten we voor een periode van een maand in Oeganda rondtrekken en heeft het ons getroffen hoeveel nood er is in dit land. Er is grote werkeloosheid, en hierdoor veel armoede in gezinnen. Vele kinderen zie je op straat rondlopen, erop uitgestuurd om te bedelen, daarnaast vele wezen, die geen ouders meer hebben, omdat ze al overleden zijn of ze in de steek gelaten zijn.

We hebben destijds een bezoek gebracht aan de kindergevangenis, zijn in de sloppenwijk geweest en hebben dorpen bezocht waar de mensen nog erg primitief leven en het zonder schoon drinkwater en medische hulp moeten stellen.

Dit heeft ons getroffen, en we willen meehelpen om deze mensen een beter bestaan op te bouwen.


In de jaren erna hebben we steeds Gods leiding hierin gezocht, en Hij heeft ons geholpen.

We hebben mensen leren kennen, die ons hierbij helpen, hetzij in Oeganda, hetzij in Nederland.

In 2015 is Henk samen met Johan in het noorden van Oeganda geweest, heeft contacten gelegd met diverse pastors, namelijk Pastor Sam Ebui, en Pastor John Oreiki van het dorp Lalle, en Pastor Richard Engunyu van het dorp Agule.
Tijdens deze reis lag vooral de focus op elkaar beter leren kennen, ontdekken wat God wil met ons, en hebben zij het evangelie van Jezus Christus mogen delen in beide dorpen, bijbels mogen uitdelen en medische hulp kunnen bieden.. Dit hebben zij oa gedaan door het vertonen van de Jezus film in de bush door de film te laten zien op een wit laken, gespannen in een voetbaldoel.

In deze tijd kwamen 2 vragen naar voren, namelijk de roep om een waterput in Agule, omdat mensen daar overleden door het gebrek aan schoon drinkwater en de vraag om een dak op de kerk van Lalle.

In 2016 zijn we teruggegaan en hebben we dankzij hulp van Boven, en financiele hulp van velen uit ons dorp deze beide doelen mogelijk gemaakt. Tijdens deze reis werden wij geholpen door 2 geweldige mannen, Lub en Jacco.

In deze tijd liet God ons zien, dat we mogen blijven komen in deze dorpen om langdurige hulp te gaan bieden, met name voor de meest behoeftigen, de weduwen en wezen.

Dit resulteerde in een reis in 2017, waar wij samen met Maria, mochten dienen in beide dorpen met medische hulp, onderwijs, evangelisatie, dierenprojecten, en voedsel. Juist tijden deze reis werden wij geconfronteerd met enorme honger, het had al een jaar niet geregend, oogsten hadden bijna niks opgebracht en voorraden waren op. Hierdoor hadden vele mensen honger. Dankzij een noodoproep naar onze achterban, kwam er zoveel geld binnen dat wij voor 3 maanden voedsel hebben kunnen inslaan voor de meest behoeftigen. Dit heeft daadwerkelijk levens gered.

Voorafgaand aan deze reis, hadden wij contact met Worldpartners en samen hadden wij het plan opgevat om 2 studenten voor een periode van 3 maanden onderzoek te laten doen in beide dorpen. Dit met als doel om in de toekomst een project te kunnen starten, wat gebaseerd is op een goede voorbereiding. Met dit doel willen we met hulp vanuit Nederland onze Oegandese broers en zussen helpen een beter bestaan op te bouwen, met als grote voorwaarde, dat zij juist meehelpen in het bedenken van de juiste werkwijze. Het moet iets van henzelf zijn, en niet omdat wij iets willen neerzetten. God heeft de Oegandezen autoriteit gegeven over hun eigen land, en belangrijk is, dat ze mogen gaan opstaan en daarin gaan staan en wandelen. Als wij daarin een middel mogen zijn, dan zijn wij beschikbaar, werkend vanuit een hart wat zich laat leiden door de liefde van Jezus Christus.

Intussen zijn er 2 studenten, Maarten en Annerie, daar 3 maanden geweest en zijn bezig om hun onderzoek af te ronden en zullen binnenkort komen met een projectvoorstel. Dit voorstel zal voor ons leidend zijn in de acties die wij komende jaren zullen uitzetten.

Hierin zullen wij ons steeds afhankelijk voelen van onze Vader, en van de financiele middelen die ons gegeven worden.

Een vast onderdeel wat we steeds willen bieden, is medische hulp en bijbels onderwijs. VOor 1 euro kunnen wij al medische hulp voor 1 persoon realiseren en voor slechts 6 euro kunt u iemand blij maken met een bijbel in hun eigen taal.

Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten, en zullen wij onze reisverslagen met foto's en film aanbieden.
Als u geinteresseerd bent in ons werk, in onze reizen, dan bent u van harte welkom om ons te benaderen. Wij willen u graag meer vertellen over dit geweldige werk.  Wij hopen begin 2018 weer af te reizen naar Oeganda, en zelfs als u met ons mee wil reizen, bent u welkom om vrijblijvend te informeren of dit ook iets voor u is om met ons mee te gaan.


Als u ons hierin wilt ondersteunen, dan vinden we het heel fijn als voor ons bidt of financieel door een gift over te maken onder vermelding van "Oeganda".


Wij danken u hartelijk voor uw meeleven,


lieve groet, Henk en Jeanet


  

Pastor Sam

Pastor John