Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven


Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven

Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven
Stichting het nieuwe leven

Stichting het Nieuwe Leven

Wat is ons doel en identiteit?

Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie.
We geloven in Gods Woord de bijbel. en wat ons samenbindt, is het Evangelie van Jezus Christus.

(Dat houdt wel in, dat iemand die niets met het geloof heeft, ook van harte welkom is)


Ons doel is het herstel van de mens naar geest, ziel en lichaam, gebaseerd op de bijbel, Gods geïnspireerde Woord.

Wij bieden psychosociale hulp en begeleiding aan mensen met een hulpvraag en zullen zonodig mensen doorverwijzen.


Ook organiseren wij activiteiten om  elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en te helpen.


Om ons doel te verwezenlijken, hebben wij o.a. de volgende activiteiten:

  

  • Hulp bieden aan mensen in nood.
  • Jongerenavonden
  • Celebrate healing huisfeesten
  • Vrouwenochtenden
  • Gebedsbijeenkomsten
  • Pastorale hulpverlening (o.a. bevrijdingspastoraat)
  • Het uitdragen van de blijde boodschap met toewijding, passie en overtuiging o.a door middel van evangelisatie-acties.
  • Het samenbrengen van mensen zodat we voor elkaar een hand en een voet kunnen zijn.
  • Verdere hulpverlening die met deze dingen verband houden en bevorderlijk zijn zowel in Nederland als in het buitenland


Wij geloven dat er door Gods genade genezing, bevrijding, rust en vrede komt.

En wij willen hiervoor een instrument zijn in Gods hand.